Նախագծեր

Անցած տարիների ընթացքում OSA ԵՊՀ և ԳԱԱ ուսանողական մասնաճյուղը կազմակերպել է բազում կոնֆերանսներ, գիտական դպրոցներ, այցելություններ և ցուցադրություններ դպրոցներում, սեմինարներ և այլն: